• Καλόγερος, 2019-21-46, No 80 Μπάλα

  62.50 29.16
 • Καλόγερος, 2020-23-46, No 82

  68.45 31.94
 • Καλόγερος, 2021-21-42, No 80 Ξύλο

  62.50 29.16
 • Καλόγερος, 2022-21-42, No 84

  62.50 29.16
 • Καλόγερος, 2023-19-38, No 80 Τάπα

  56.54 26.39