• Καλόγερος, 2019-21-46, No 80 Μπάλα

  62,50 27,08
 • Καλόγερος, 2020-23-46, No 82

  68,45 29,66
 • Καλόγερος, 2021-21-42, No 80 Ξύλο

  54,68 23,70
 • Καλόγερος, 2022-21-42, No 84

  62,50 27,08
 • Καλόγερος, 2023-19-38, No 80 Τάπα

  49,48 21,44