Κουζίνες ηλεκτρικές, σε διάφορες διαστάσεις, με πολλαπλές λειτουργίες